HNA - Korreksjon flaggmelding

Report this content

Ref.:  Erik Thuestad, Investor Relations, Tel.:+4722544425

Dato: 20.01.2003

ORK - Korreksjon flaggemelding

Det vises til børsmelding av i dag om flagging av aksjeinnehav.

Tallene som ble oppgitt for Hafslund var dessverre feil.

Orkla eier 4.413.205 A-aksjer og 5.501.061 B-aksjer i Hafslund, tilsvarende 5,08% av aksjekapitalen.