HNA - Meldepliktig handel

Report this content

Bjørn Eidem, styreformann i Hafslund ASA, har i dag ervervet 3.300 A-aksjer i Hafslund ASA til en pris av NOK 30,- pr. stk.. Ny beholdning etter dette er 3.899 A-aksjer og 299 B-aksjer.
 
Oslo, 22. august 2002
HAFSLUND ASA