HNA - PRESENTASJON AV REGNSKAP 3. KVARTAL 2001fredag 23. november kl. 10.00

i Hafslunds lokaler i Karenslyst Allè 11. Innkjøring Sjølyst fra Bygdøylokket. Bruk gjerne parkeringshus mellom ICA og Karenslyst Allè 11. Parker da i 5. etasje på Hafslund ASAs parkeringsplasser.

Påmelding skjer til Mona H. Nymo, enten pr. telefaks 23 01 42 72, telefon 23 01 42 58 eller e-mail: mona.nymo@hafslund.no

Det gjøres oppmerksom på at regnskap 3. kvartal 2001 er tilgjengelig ved selskapets kontor i Karenslyst Allè 11 fra kl. 10.00 den 23. november 2001 og på internettadresse http://www.huginonline.no/HNA


Med vennlig hilsen
HAFSLUND ASA

Sign.
Rune Bjerke
adm. direktør

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker