HNA - Pressemelding ordinær generalforsamlingAv selskapets aksjer var totalt 165.131.134 aksjer representert, hvorav 108.794.126 A-aksjer med stemmerett og 56.337.008 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjøret for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok å dele ut et utbytte for 2001 på kr. 1,20 per aksje. Utbyttet utbetales 3. juni 2002.

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er kr. 19.522.344, tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers DA som ny revisor for konsernet. Beslutningen var enstemmig og i tråd med styrets innstilling.

Etter forslag fra valgkomiteen ble Bjørn Eidem gjenvalgt som styrets leder. Tore Olaf Rimmereid, Arild Sundberg og Lars Fritihiof ble gjenvalgt som styremedlemmer. Disse ble valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2004. Øvrige styremedlemmer ble på ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2001 valgt for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2003.

Generalforsamlingen gjenvalgte Borger A. Lenth som leder av valgkomiteen. Christen Furuholmen (gjenvalg), Khennet Tallinger (gjenvalg) og Kjell Viland (ny) ble valgt som medlemmer av valgkomiteen.Oslo, den 14. mai 2002

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner