HNA - SALG TINDRAS' AKSJER I KRAFTINOR

Hafslund ASAs (HNA) heleide datterselskap Tindra AS har i dag inngått avtale med Lofotkraft Produksjon AS om at disse overtar Tindras eierandel på 49% i kraftomsetningsselskapet Kraftinor AS. Som oppgjør for aksjene får Tindra NOK 53,9 millioner. Regnskapsmessig gevinst for Hafslund ved salget er NOK 22,4 millioner som vil bli bokført i 4. kvartal 2002. I tillegg får Hafslund tilbakebetalt et lån på NOK 17,4 millioner.
 
Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av godkjenning i selskapenes styrer innen 25. november 2002.
 
Salget er et ledd i konsernets arbeid med kapitalfrigjøring og rendyrking av kjernevirksomheten.
 
 
Oslo, 30. oktober 2002
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
 
Konserndirektør Tove Pettersen          
+ 47 22 43 56 43
 
Informasjonsdirektør Frode Geitvik      
+ 47 958 43 933

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner