HNA - Styret i Hafslund opphever overdragelses forbudStyret i Hafslund har i dag godkjent at Vattenfall AB (publ.) kan overdra de Hafslund aksjer de mottok som delvis oppgjør for aksjene i Vattenfall Norge AS, til Sydkraft AB (publ.).

For nærmere informasjon kontakt;

Konserndirektør økonomi og finans Christian Berg
23 01 42 19/ 917 46 910


Oslo, 27. februar 2002

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner