HNA - Sydkraft inn i Hafslund


selskapet har inngått en intensjonsavtale med Sydkraft som
gir konsernet kontroll over energiselskapet HEW i Hamburg,
og som innebærer at Vattenfall overdrar sine aksjeposter i
Hafslund ASA til Sydkraft.  Vattenfall har 31,75% av A-
aksjene og 4,25% av B-aksjene i Hafslund.  Sydkraft har fra
før 2,14% av A-aksjene og 0,14% av B-aksjene i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.