(HNA) Hafslund satser videre i Sverige

Report this content

Hafslund ASA øker sitt engasjement i Sverige. Göta Energi Holding AB, hvor Hafslunds heleide datterselskap Tindra AS eier 50 prosent, har kjøpt kraftomsetningsselskapet Brukskraft AB. Selger er Värmlands-kommunene Degerfors, Filipstad og Kristinehamn.
 
Göta Energi Holding kjøper Brukskraft for om lag 22 mill. svenske kroner (SEK). Kjøpet forutsetter godkjenning av styrende organer i de respektive kommuner.
 
Brukskraft har vel 19.000 kunder med et samlet årsvolum på ca. 250 GWh. Selskapet driver kraftomsetningsvirksomhet inklusiv krafthandel samt fakturering både for nett og omsetning.
 
Kjøpet av Brukskraft er et ledd i videreføringen av eiernes strategi for Göta Energi Holding om regional ekspansjon innenfor kraftomsetning.
 
Göta Energi Holding eier i tillegg Västringen Energi. Västringen Energi driver kraftomsetning med ca. 42.000 kunder i området rundt Göteborg og det har vært gjennomført en vellykket snuoperasjon i selskapet. Tindra og Öresundkraft etablerte Göta Energi Holding som eierselskap for deres felles satsninger.
 
- Hafslund og Öresund Kraft befester med dette sin posisjon i Sverige og får tilgang til ytterligere kunder i et gunstig geografisk område. Vi ser et vekstpotensiale både i form av videreutvikling av kunde­rela­sjoner og gjennom oppkjøp og fusjoner med andre lokale kraftselskaper. Som en skandinavisk aktør vil vi kunne bidra til ny utvikling innen energibransjen og gi våre kunder tjenester som er bedre tilpasset deres behov, sier adm. direktør Ragnar Brekke i Tindra.