HNA/HNB - EURO 500,000,000 Lånefasilitet

Syndikeringen av en lånefasilitet på EURO 500,000,000 ledet av tilretteleggere  Bayerische Landesbank og DnB Markets er nå avsluttet. Lånet er blitt godt mottatt i markedet hvilket resulterte i overtegning og nedskalering av de beløp de deltagende banker opprinnelig tegnet seg for.  
 
Lånefasiliteten, som har en løpetid på 5 år, vil bli benyttet til refinansiering av eksisterende gjeld samt generell driftsfinansiering.
 
 
Kontaktpersoner:
 
Konserndirektør Christian Berg 22 43 57 01/917 46 910
 
Informasjonsdirektør Frode Geitvik  22 43 53 86/958 43 933

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.