HNA/HNB - Diverse - Vedr. oppbudsbegjæring fra Intellinet

Det vises til børsmelding fra Intellinet ASA om at selskapet begjærer oppbud.
 
Hafslund har en eierandel på ca. 15 % i Intellinet. Aksjene var ved utløpet av 1. kvartal 2002 bokført til NOK 30,3 mill. I tillegg har Hafslund et pantesikret lån til Intellinet på NOK 15 mill.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 12. juli

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.