HNA/HNB - Ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA

Innkalling med vedlegg til Hafslunds ekstraordinære generalforsamling følger vedlagt. Innkalling til ekstraordinær generalforsamlingen med vedlegg kan også lastes ned fra www.hafslund.no.
 
Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0117 Oslo, onsdag 30. august 2006 kl 17.00.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 16. august 2006
 
Heidi Ulmo
Direktør Investor Relations
 
Telefon: 90 91 93 25
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker