HNA/HNB - Emisjon av lån

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslån FRN Hafslund ASA 2011/2016 ISIN NO 001 0602253, HNA 103, med NOK 200 millioner. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 500 millioner.

Hafslund ASA har emittert et sertifikatlån på EUR 10 millioner med forfall 27. oktober 2011. Lånet er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet.

Hafslund ASA

Oslo, 26. april 2011

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner