HNA/HNB - Emisjon av nytt sertifikatlån og tilbakekjøp av sertifikater

Hafslund ASA har den 15. april 2008 emittert et sertifikatlån i det belgiske markedet på EUR 6 millioner med forfall 17. juli 2008, yield 4,90 %. Lånet er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet.
 
Hafslund ASA har den 15. april 2008 kjøpt tilbake NOK 5 millioner i 5,60 % Hafslund cert. 20.05.08, ISIN NO 001 038407.6, HNA70. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 358 millioner.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 15. april 2008.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner