HNA/HNB - Emisjon av sertifikatlån

Hafslund ASA har emittert et sertifikatlån på EUR 8 millioner med forfall 10. august 2010. Lånet er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet.

 

Hafslund ASA

Oslo, 6. mai 2010

 

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12