HNA/HNB - Emisjon av sertifikatlånHafslund ASA har emittert et sertifikatlån på NOK 300 millioner med forfall 18. februar 2010, kupong 2,1 %.

 

Hafslund ASA har emittert et sertifikatlån på EUR 10 millioner med forfall 15. juli 2010. Lånet er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet.

 

 

Hafslund ASA

Oslo, 14. januar 2010

 

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.