HNA/HNB - Emisjon av sertifikatlånHafslund ASA har emittert et sertifikatlån på NOK 300 millioner med forfall 8. juli 2010, kupong 2,7 %.

 

Hafslund ASA

Oslo, 6. januar 2010

 

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12