HNA/HNB - Emisjon av sertifikatlånHafslund ASA har emittert et sertifikatlån på NOK 300 millioner med forfall 7. januar 2011, kupong 3 %.

Hafslund ASA

Oslo, 5. januar 2010

 

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12