HNA/HNB - ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2004

Styret i Hafslund ASA har i styremøte 30. mars 2005 godkjent det endelige årsregnskapet for 2004. Det er ingen vesentlige endringer i forhold til det foreløpig årsregnskap offentliggjort 9. februar 2005.
 
Ordinær generalforsamling er planlagt holdt i Oslo 2. mai 2005. Innkalling og årsrapport for 2004 blir sendt alle aksjonærer.
 
 
Hafslund ASA
Oslo 31.mars
 
Heidi Ulmo
Direktør Investor Relations

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner