HNA/HNB - Endring i konsernledelsen i Hafslund ASA

Konserndirektør for økonomi og finans (CFO) Gunnar Gjørtz har valgt å si opp sin stilling i Hafslund ASA. I Hafslund har han hatt ansvaret for områdene Konsernøkonomi, Finans, Risiko, Trading, Kontrakt og Eiendom.

Gjørtz tiltrer stilling som viseadministrerende direktør i KLP Eiendom.

- Gunnar Gjørtz har gjort en solid innsats for Hafslund som en pådriver for å videreutvikle vår enhet for økonomi og finans. Jeg setter stor pris på det bidraget han har ytt til Hafslund generelt, og til vår enhet for økonomi og finans spesielt, sier konsernsjef Christian Berg.

Prosessen med å finne en erstatter for Gunnar Gjørtz er påbegynt.

Hafslund ASA

Oslo, 14. april 2010

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Christian Berg

Telefon: 22 43 50 00

e-post:

christian.berg@hafslund.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner