HNA/HNB - Endringer i konsernledelsen

Hafslund ASA har ansatt Kari Ekelund Thørud (f. 1975) som ny konserndirektør for Marked, med virkning fra onsdag 2. september 2009. Thørud går inn i konsernledelsen i Hafslund ASA.
Kari Ekelund Thørud har vært ansatt i Hafslund siden september 2004, og kommer fra stillingen som daglig leder i Hafslund Strøm AS, hvor hun har vært ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds strømvirksomhet. Thørud har tidligere vært økonomidirektør for forretningsområdet Varme og infrastruktur i Hafslund ASA, med ansvar for økonomioppfølging av kraftproduksjon, nettvirksomhet, telekomvirksomhet, driftssentral, eiendom og Bio-El Fredrikstad. Før dette var Kari Ekelund Thørud ansatt som rådgiver for konserndirektør Marked i Hafslund ASA.
Thørud har tidligere vært ansatt som førstekonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), med ansvar for analyser av kraftmarkedet med hensyn til sluttbrukereffektivitet.
Kari Ekelund Thørud er utdannet siviløkonom med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse, og avsluttet i mai 2009 Kraftanalytikerstudiet som NHH Executive ved Norges Handelshøyskole.
Thørud vil som konserndirektør i Marked ha ansvar for selskapene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Hafslund Kundesenter, Hallingkraft, Fredrikstad EnergiSalg, Inforum og Hafslund Fakturaservice.
Thørud og nærstående eier 277 B-aksjer i Hafslund ASA.
 
Jan Presttun (f. 1950) tiltrer som konserndirektør for forretningsområdet Nett med virkning fra onsdag 2. september 2009. Han har vært konstituert konserndirektør for dette forretningsområdet fram til 1. september 2009. Jan Presttun er i tillegg konserndirektør for forretningsområdet Fjernvarme.
Det vises for øvrig til børsmelding sendt 12. januar 2009 vedrørende ny organisasjonsstruktur og endringer i konsernledelsen.
 
Hafslund ASA
Oslo, 1. september 2009
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Konsernsjef Christian Berg: mobil +47 917 46 910, e-post: christian.berg@hafslund.no
Konserndirektør for Kommunikasjon, Karen Onsager: mobil: +47 920 87 007, e-post: karen.onsager@hafslund.no
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.