HNA/HNB - Endringer i konsernledelsen i Hafslund ASA

Konserndirektør Hege Yli Melhus har valgt å si opp sin stilling i Hafslund ASA. Hun har ledet forretningsområdet Marked og vært en del av konsernledelsen.
- Hege Yli Melhus har vært pådriver for Hafslund Markeds positive utvikling de siste årene. Hun har restrukturert forretningsområdet, bedret lønnsomheten betydelig og sikret at området nå er forberedt for videre vekst. Jeg er takknemlig for den innsatsen hun har gjort for Hafslund, sier konsernsjef Christian Berg.
- Etter over seks år i Hafslund har jeg bestemt meg for søke nye muligheter. Tiden i konsernet har vært spennende og lærerik, og jeg er stolt av å etterlate et godt fungerende forretningsområde med dyktige ansatte som også satser på videre vekst, sier Hege Yli Melhus. 
Prosessen med å finne en erstatter for Hege Yli Melhus er påbegynt. 
 
Hafslund ASA
Oslo, 10. juni 2009
 
For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Kommunikasjon & samfunnsansvar Karen Onsager,
Mobil: +47 92 08 70 07
E-post: karen.onsager@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner