HNA/HNB - Finansiell kalender for 2007

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2007:

Foreløpig resultat 2006, 7. februar 2007
Rapport 1. kvartal 2007, 3. mai 2007 (presentasjon 4. mai 2007)
Generalforsamling, 3. mai 2007
Rapport 2. kvartal 2007, 20. juli 2007
Rapport 3. kvartal 2007, 26. oktober 2007
 
Merk: Tidspunkt for analytikerpresentasjon for 3. kvartal 2006 er endret og vil finne sted den 27. oktober 2006 kl. 15.00
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 12. september 2006

For ytterligere informasjon:

Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.