HNA/HNB - Finansiell kalender for 2011

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2011:

 

Rapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsresultat 2010, 2. februar 2011
Ordinær generalforsamling, 4. mai 2011
Rapport 1. kvartal 2011, 5. mai 2011
Rapport 2. kvartal 2011, 8. juli 2011
Rapport 3. kvartal 2011, 28. oktober 2011

 

Det tas forbehold om endringer av datoene.

 

 

Hafslund ASA
Oslo, 8. september 2010

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12