HNA/HNB - Finansiell kalender for 2011

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2011:

 

Rapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsresultat 2010, 2. februar 2011
Ordinær generalforsamling, 4. mai 2011
Rapport 1. kvartal 2011, 5. mai 2011
Rapport 2. kvartal 2011, 8. juli 2011
Rapport 3. kvartal 2011, 28. oktober 2011

 

Det tas forbehold om endringer av datoene.

 

 

Hafslund ASA
Oslo, 8. september 2010

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.