HNA/HNB - Forslag til utbytte for 2008

Styret i Hafslund ASA foreslår et utbytte på 2,25 kroner per aksje for 2008.
 
Forslaget vil bli lagt fram for generalforsamlingen den 6. mai 2009. Under forutsetning av at generalforsamlingen godkjenner forslaget vil aksjene noteres uten rett til utbytte for 2008 ("Ex date") fra og med 7. mai 2009. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 20. mai 2009.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
 
Investorkontakt Lars Ove Johansen
Mobil: +47 99 29 14 60
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 27. mars 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner