HNA/HNB - Hafslund 3. kvartal 2009: Solid kontantstrøm fra driften

3. kvartal skiller seg ut med høy kraftproduksjon både i forhold til normalen, og i forhold til samme kvartal i fjor. Lavere kraftpriser og markedsverdiendringer i ventureporteføljen påvirker resultatet.
 
Hafslunds driftsresultat i 3. kvartal ble 221 millioner kroner, og kontantstrømmen fra driften ble 480 millioner kroner. Salgsinntektene i 3. kvartal ble 1834 millioner kroner, en nedgang på 461 millioner kroner fra fjoråret. Dette skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret, som særlig påvirker omsetningen for strømsalg, men også for resultatenhetene kraftproduksjon, fjernvarme og annen fornybar energi.
 
Høy kraftproduksjon og solid kontantstrøm
Kraftproduksjonen i 3. kvartal på 962 GWh har vært høy - 11 prosent høyere enn for 3. kvartal 2008. Men kraftprisene i 3. kvartal har vært 35 prosent lavere i forhold til fjoråret, og derfor påvirker de lavere kraftprisene resultatet, slik at driftsresultatet til kraftproduksjon på 196 millioner kroner i 3. kvartal, er 101 millioner svakere enn 3. kvartal 2008. Kontantstrømmen i konsernet er fortsatt solid, 480 millioner mot -306 millioner i fjorårets kvartal.
 
Positiv kundeutvikling for strøm
Hafslunds strømselskaper får et samlet driftsresultat på 20 millioner kroner, en forbedring på 70 millioner sammenliknet med fjoråret. Salgsinntektene på 662 millioner kroner er 30 prosent lavere enn for fjoråret. - Resultatet må ses i sammenheng med et sesongmessig normalt svakt kvartal som følge av lite forbruk og at bidrag fra tilleggsprodukter utover de tradisjonelle strømproduktene påvirker resultatet positivt. Kundeutviklingen innen strømsalg har vært også vært positiv, noe vi synes er gledelig i en stadig tøffere konkurransesituasjon, sier konsernsjef Christian Berg.
 
Markedsverdiendringer i ventureporteføljen
Hafslund Venture fikk et driftsresultat (eksklusive REC) på - 108 mill i 3. kvartal. Dette reflekterer blant annet 86 mill i lavere markedsverdi på ventureporteføljen. Et fortsatt urolig finansmarked med høy usikkerhet og volatilitet gir usikkerhet knyttet til markedsverdien på porteføljen som kun består av unoterte aksjer (eks REC).

Lavsesong for fjernvarme
Lavsesong for oppvarming og lave fjernvarmepriser preger fjernvarmetallene til Hafslund. Driftsresultatet for fjernvarmevirksomheten ble på - 43 millioner kroner, 3 millioner lavere enn for 3. kvartal 2008. Salgsinntektene ble 48 millioner kroner, som er en reduksjon på 17 prosent fra fjoråret. Prisen på fjernvarme følger kraftprisen, og reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser. Med om lag 10 prosent av årsproduksjonen i 3. kvartal vil dette sesongmessig være årets svakeste kvartal. - Fjernvarmevirksomheten skal sikre en rimeligere og mer miljøvennlig oppvarming for våre kunder. Erfaringene våre så langt er at fjernvarme blir et populært alternativ i de områdene man får tilbud om det, sier konsernsjef Christian Berg.
 
Stor etterspørsel
Stadig flere ønsker å ta del i den miljøvennlige oppvarmingen. Signalbygg som Frognerbadet/Frogner Stadion og Colosseum kino ble nylig fjernvarmekunder, og målet er i løpet av en sjuårs-periode å øke fjernvarmeleveransene tilsvarende oppvarmingsbehovet til en tredjedel av Oslos befolkning.
 
Hovedpunkter i 3. kvartal 2009:
 
  • Resultat før skatt belastet med 178 mill i verdiendring på aksjer, derivater, lån og konsesjonskraftforpliktelser.
  • Driftsresultat på 221 mill (- 1 636 mill). Fjoråret inkluderer en verdireduksjon på 1 866 mill vedrørende investeringen i REC.
  • Høy vannkraftproduksjon - 11 prosent over fjoråret og 15 prosent over normalproduksjonen.  
  • Resultat etter skatt på -65 mill (- 1 750 mill) og EPS -0,33 kroner (-8,97 kroner).
  • Solid kontantstrøm fra driften med 480 mill (-306 mill).
 
For ytterligere opplysninger:
 
Økonomidirektør Morten J. Hansen
Mobil: +47 90 82 85 77
 
Konserndirektør Økonomi og finans Gunnar Gjørtz
Mobil: +47 92 21 72 00
E-post: gunnar.gjortz@hafslund.no
 
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar Karen Onsager
Mobil: +47 92 08 70 07
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 28. oktober 2009
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker