HNA/HNB - Hafslund ASA reduserer eierandel i Renewable Energy Corporation ASA

Oslo, 11 mai 2010: Hafslund ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Hafslund Venture AS ("Hafslund") i dag avtalt å selge 26 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC"), tilsvarende ca. 3,9 prosent av utestående aksjer. Aksjene ble solgt til kurs NOK 17,75 per aksje. Etter transaksjonen eier Hafslund 50.691.354 aksjer tilsvarende ca 7,6 prosent av utestående aksjer og stemmer i REC, og således er Hafslunds eierandel i REC redusert til under 10 % og utløser dermed flaggeplikt i henhold til Verdipapirhandellovens § 4-2.

I tillegg vil Hafslund i dag utøve sine 38.345.677 tegningsretter i RECs fortrinnsrettsemisjon ved å tegne 38.345.677 nye aksjer i REC. Provenyet fra salg av aksjer vil benyttes for å tegne aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. Etter fortrinnsrettsemisjonen vil Hafslund eie ca 8,9 prosent av aksjene og stemmene i REC.

Konsernsjef i Hafslund, Christian Berg, kommenterer: "Hafslund vil fortsette å være en langsiktig eier i REC og har sterk tro på selskapet og dets fremtidsutsikter. Hensikten med denne transaksjonen er å finansiere Hafslunds deltakelse i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i REC."

Transaksjonen ble tilrettelagt av DnB NOR Markets og SEB Enskilda AS.

Kontaktinformasjon Hafslund ASA:

Christian Berg, konsernsjef, mobil +47 917 46 910

 

Konserndirektør Venture i Hafslund, Tore Schiøtz, er styremedlem i REC.

Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikt i henhold til Verdipapirhandelloven §§4-1 og 4-2.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.