HNA/HNB - Hafslund har bidratt til en ny eierstruktur i Fesil Holding AS og kan bokføre en gevinst på ca 290 mill. kroner.

Hafslund Venture har lyktes med å sette sammen en ny eierstruktur for Fesil Holding AS (Fesil). Hafslund Venture eier i dag 49 % av Fesil, og vil etter transaksjonen øke eierandelen til 49,9 %. Gurta AG selger sine 49 %, det samme gjør Den Danske Bank AS som eier 2 % av Fesil. De nye eierne i Fesil er Spencer Energy AS (32,82 %) og Datum AS (14,4 %). I tillegg har ansatte i Hafslund Venture gått inn på eiersiden med totalt 2,88 %.
 
Hafslund ASA er svært fornøyd med den nye eiersammensetningen og ser fram til samarbeidet. "Vi ønsker å ta ansvar og aktivt være med på å videreutvikle Fesil. Vi har tro på at den nye eierstrukturen skal virke positivt på videreutviklingen av selskapet," sier konsernsjef Christian Berg.
 
Endelig avtale forventes ferdig gjennomført medio juni. Det forventes godkjenning fra nødvendige offentlige myndigheter.
 
Som et resultat av transaksjonen vil Hafslund kunne bokføre en gevinst på ca 290 mill. kroner i andre kvartal.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 22. april 2008

For ytterligere informasjon:

Kontakt:
Konsernsjef Hafslund ASA, Christian Berg, tlf 917 46 910
Konserndirektør og administrerende direktør i Hafslund Venture, Tore Schiøtz, tlf 915 21 719
Konserndirektør økonomi og finans, Gunnar Gjørtz, tlf 922 17 200

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner