HNA/HNB - Hafslund har tegnet i fortrinnsrettemisjonen i REC

Hafslund Venture AS, som er representert i styret i Renewable Energy Corporation ASA ("REC"), har i dag tegnet seg for 24.279.834 aksjer til en tegningskurs pr aksje på NOK 26,50 i fortrinnsrettsemisjonen i REC.
 
Tegningen innebærer at Hafslund Venture AS tegner seg for samtlige tildelte tegningsretter. Ved gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen vil Hafslund Venture AS eie 94.691.354 aksjer i selskapet, og således opprettholde sin eierandel i REC på 14,24 %.
 
Tegningen er gjort med visse betingelser som beskrevet i prospektet.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 29. juni 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner