HNA/HNB - Hafslund i 4. kvartal: Mildt vær ga lav energietterspørsel - EBITDA 207 mill

 

Hovedpunkter:

  •  EBITDA på 207 mill, inkludert 166 mill i tap ved salg av REC aksjer.
  • God underliggende drift i kjernevirksomheten.
  • Lav energietterspørsel i kvartalet som følge av mildt vær - ned 18 prosent fra 2010.
  • Vannkraftproduksjonen 10 prosent over normalen for kvartalet.        
  • 25 øre/kWh i kraftpris for kraftproduksjonsvirksomheten - ned 43 prosent fra 2010.
  • Stormen «Dagmar» påførte nettvirksomheten kostnader på 56 mill.
  • Styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2011.

Hafslund oppnådde en EBITDA eksklusive resultateffekt fra investeringen i REC på 373 mill (1725 mill) i 4. kvartal. I tillegg til dette solgte Hafslund aksjer i REC for 300 mill, noe som ga et regnskapsmessig tap på 166 mill i kvartalet.

Resultat fra den operative driften reflekterer såvel lave kraftpriser som lav etterspørsel etter strøm og fjernvarme som følge av et mildt kvartal. Nettvirksomheten har hatt flere driftsavbrudd enn normalt for kvartalet som følge av de kraftige stormene «Berit» og «Dagmar» i siste del av kvartalet. Stormen «Dagmar» medførte kostnader på om lag 56 mill. Samlet varme,- og kraftproduksjon på 1324 GWh i kvartalet er ned 10 prosent fra fjoråret til tross for at vannkraftproduksjonen var 9 prosent høyere. Dette skyldes lav etterspørsel etter fjernvarme som følge av et mildt kvartal sammenlignet med fjoråret. Oppnådd kraftpris på 25 øre/kWh for kraftproduksjonsvirksomheten er ned hele 43 prosent fra fjoråret.

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport)

Hafslund ASA,
Oslo, 2. februar 2012

For ytterligere informasjon:

Konstituert konsernsjef og Konserndirektør Økonomi og finans, Finn Bjørn Ruyter: tlf. 911 38 199,
e-post: finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577,
e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Konserndirektør Kommunikasjon, Karen Onsager: tlf. 920 87 007,
e-post: karen.onsager@hafslund.no

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker