HNA/HNB - Hafslund Infratek ASA lanserer børsnoteringen (IPO)

IKKE FOR DISTRIBUSJON I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN
 
Styret i Hafslund Infratek ASA ("Hafslund Infratek" eller "Selskapet") har vedtatt å tilby mellom 8.000.000 og 10.000.000 Nye Aksjer og styret i Hafslund ASA har vedtatt å tilby opp til 10.000.000 Annenhåndsaksjer samt en overtildelingsopsjon på opp til 10 prosent av antall Tilbudsaksjer, som et ledd i noteringen av Hafslund Infratek ASA på Oslo Børs ("Tilbudet"). Det indikative prisintervallet er satt til mellom NOK 20 og NOK 25 per Tilbudsaksje. Dette gir en markedsverdi på Hafslund Infratek før Tilbudet på mellom NOK 634 og NOK 792 millioner.
 
***
 
Det vises til børsmelding fra Hafslund ASA den 26. oktober 2007, hvor styret i Hafslund ASA kunngjorde intensjonen om å etablere forretningsområdet Tekniske tjenester som et eget selskap med navnet Hafslund Infratek ("Selskapet") gjennom en notering av selskapets aksjer på Oslo Børs (IPO).
 
Hafslund Infratek er en ledende totalleverandør innen utbygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur; energibærere, telekom og høysikkerhet. Selskapet har sin hovedtyngde i Sør Norge, med vekst ambisjoner i Norge og Norden. Hafslund Infratek henvender seg først og fremst til bedriftsmarkedet; energiselskaper, olje og gassindustrien samt eiendomsutbyggere- og besittere. Forretningsområdet rapporterte en omsetning på NOK 947 millioner for de første ni månedene i 2007.
 
I forbindelse med børsnoteringen har Selskapet til hensikt å utstede mellom 8.000.000 og 10.000.000 Nye Aksjer og Hafslund ASA vil selge opp til 10.000.000 Annenhåndsaksjer (sammen med Nye Aksjer, "Tilbudsaksjene"). Hafslund ASA har videre gitt Carnegie, som stabiliseringsmanager, en opsjon til å kunne overtildele et antall Annenhåndsaksjer tilsvarende 10 prosent av Tilbudsaksjene. Før utstedelse av Nye Aksjer har Selskapet totalt 31.688.360 aksjer. Basert på det indikative prisintervallet, vil verdien av det samlede Tilbudet, inkludert overtildelingsopsjonen, være opp til NOK 495 millioner. Det endelig antallet Tilbudsaksjer vil bli fastsatt etter utløpet av book-building perioden.   
 
Book-building perioden løper fra 19. november 2007 til 30. november 2007 kl. 16:30 (norsk tid), underlagt mulig avkortning eller forlengelse. Betinget av positivt vedtak i Oslo Børs sitt styremøte den 28. november 2007 vedrørende Selskapets børssøknad, er det ventet at Selskapets aksjer vil kunne handles på Oslo Børs fra og med eller rundt den 5. desember 2007.
 
Brutto emisjonsbeløp fra Tilbudet til Selskapet vil beløpe seg til ca. NOK 200 millioner. Netto emisjonsbeløp vil benyttes til å styrke Hafslund Infrateks strategiske og finansielle posisjon som et selvstendig selskap. En vesentlig del av beløpet vil benyttes til å nedbetale gjeld til Hafslund konsernet, først og fremst knyttet til finansiering av arbeidskapital. Arbeidskapitalbehovet varierer blant annet med aktivitetsnivået. Ved utgangen av oktober tilsvarte dette beløpet om lag NOK 130 millioner. Det gjenværende netto provenyet vil bli benyttet til finansiering av generelle selskapsformål, inklusive finansiering av generelt arbeidskapitalbehov og oppkjøp av mindre selskap.
 
- Hafslund Infrateks konkurranseposisjon er blitt betydelig styrket de siste årene gjennom effektivisering, organisk vekst og strategiske kjøp. En utskillelse av forretningsområdet som et eget, børsnotert selskap gir muligheter for ytterligere verdiskapning og bidrar til økt synlighet og tydelighet. Det vil styrke vår mulighet til å bli den foretrukne totalleverandøren innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, sier Bjørn Frogner, konsernsjef for Hafslund Infratek.
 
- Operasjonell, strategisk og finansiell handlefrihet er sentralt for aktører i et marked i endring. Hafslund vil opprettholde majoritetseierskap i det nye selskapet og bidra til videre utvikling gjennom aktivt eierskap. En børsnotering vil komme både ansatte, kunder og eiere til gode, understreker Christian Berg, konsernsjef for Hafslund ASA.
 
Carnegie er hovedtilrettelegger for og "sole bookrunner" i Tilbudet. DnB NOR Markets er medtilrettelegger.
 
For ytterligere informasjon, vennligst se prospekt datert 16. november 2007. Prospektet er tilgjenglig på Selskapets forretningsadresse og internettside, samt tilretteleggernes forretningsadresser og internettsider.
 
Oslo, 19. november 2007
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Frogner, konsernsjef: + 47 913 79 505
Heidi Ulmo, CFO: + 47 909 19 325
www.infratek.no
 
Om Hafslund Infratek:
Hafslund Infratek er en ledende totalleverandør innen utbygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur; energibærere, telekom og høysikkerhet. Selskapet har sin hovedtyngde i Sør Norge, med vekst ambisjoner i Norge og Norden. Hafslund Infratek henvender seg først og fremst til bedriftsmarkedet; energiselskaper, olje og gassindustrien og eiendomsutbyggere og besittere. Forretningsområdet rapporterte en omsetning på NOK 947 millioner for de første ni månedene i 2007.
 
Selskapet har ca. 1.500 ansatte og representerer en utskillelse av forretningsområdet Tekniske tjenester fra Hafslund konsernet. Selskapet skal ta en aktiv rolle i markedet for tekniske tjenester, både fra et organisk og strukturelt ståsted.
 
***slutt***
 
THIS PRESS RELEASE SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES OF HAFSLUND INFRATEK IN THE UNITED STATES, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF THESE SECURITIES IN ANY STATE THEREOF IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH STATE.  THE SECURITIES OF HAFSLUND INFRATEK MAY ONLY BE OFFERED AND SOLD IN THE UNITED STATES PURSUANT TO AN EFFECTIVE REGISTRATION STATEMENT FILED WITH THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION AND PROSPECTUS DELIVERY REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED.  ANY PUBLIC OFFERING OF THE HAFSLUND INFRATEK'S SECURITIES IN THE UNITED STATES WILL BE MADE ONLY BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM HAFSLUND INFRATEK AND THAT WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND MANAGEMENT, AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS AND OTHER INFORMATION RELEVANT TO INVESTORS.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker