HNA/HNB - Hafslund kjøper 49 % av Energibolaget i Sverige Holding AB

Hafslund har inngått en avtale om kjøp av 49 % av aksjene i strømsalgsselskapet Energibolaget i Sverige Holding AB (EBS), med en opsjon til å kjøpe de resterende aksjene i 2013. EBS er et frittstående strømssalgsselskap med ca 190.000 kunder i Sverige og Finland.

 

Kjøpet er betinget av godkjenning av konkurransemyndighetene i Sverige.

 

Hafslund ASA

10. mai 2010

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konserndirektør Hafslund Marked: Kari Ekelund Thørud tlf +47 412 043 94.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner