HNA/HNB - Hafslund kjøper strømsalgsselskapet Göta Energi AB

 

Hafslund har inngått en avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i strømsalgsselskapet Göta Energi AB. Utviklingen i Norden går mot et felles sluttbrukermarked for strøm og Hafslund ønsker gjennom kjøpet å posisjonere seg videre for det framtidige nordiske markedet.

Göta Energi har de siste årene hatt en stabil kundevekst og vurderes som et solid selskap med gode vekstmuligheter. - Selskapet vil bli en viktig bidragsyter for å styrke Hafslunds posisjon i Norden

, sier konserndirektør for Hafslund Marked, Kari Ekelund Thørud.

 

Hafslund kjøpte tidligere i år 49 prosent av Energibolaget i Sverige Holding AB (EBS), og til sammen har Göta Energi og EBS cirka 250.000 strømkunder i Sverige og Finland. Samlet pris for aksjene i selskapene er om lag 210 millioner kroner.

Kjøpet er betinget av godkjenning av konkurransemyndighetene i Sverige.

 

 Hafslund ASA

Oslo, 20. mai 2010

  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konserndirektør Hafslund Marked: Kari Ekelund Thørud tlf +47 412 04 394.

Informasjonssjef Hafslund Marked: Katarina Finneng tlf +47 950 25 685
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner