HNA/HNB – Høyesterett forkastet Hafslund sin anke

 

Høyesterett har i dag forkastet Hafslund sin anke i at det ikke er skatteplikt for en gevinst på 1624 millioner kroner knyttet til tegningsrettselementet ved realisering av konvertible obligasjoner i Renewable Energy Corporation ASA (REC) i mars 2006. Den ilignede skatten på 455 millioner kroner er allerede resultatført og betalt. Avgjørelsen medfører således ingen ytterligere innbetaling av skatt eller regnskapsmessige konsekvenser for Hafslund.

Hafslund ASA

Oslo, 8. desember 2011

For mer informasjon vennligst kontakt:

Konserndirektør for Økonomi og Finans, Finn Bjørn Ruyter tlf: 911 38 199

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.