HNA/HNB - Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2011

Hafslund presenterer resultatene for 1. kvartal 2011 torsdag 5. mai kl. 09.00. Det vil bli enkel servering i forkant av presentasjonen.

Aksjonærrapport for 1. kvartal 2011 blir offentliggjort onsdag 4. mai cirka kl. 16.45.

Resultatpresentasjonen blir avholdt på norsk på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo og vil være tilgjenglig via web-cast på www.hafslund.no.

For påmelding til resultatpresentasjonen send en e-post til red@hafslund.no.

Hafslund ASA

Oslo 27. april 2011

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner