HNA/HNB - Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 2009

Hafslund presenterer resultatene for 4. kvartal 2009 onsdag 3. februar kl. 09.00.


Rapport for 4. kvartal 2009 blir offentliggjort onsdag 3. februar cirka kl. 07.30.
 

Resultatpresentasjonen vil bli avholdt på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo. Resultatpresentasjonen på norsk vil også være tilgjengelig via web-cast på www.hafslund.no.
 

For påmelding til resultatpresentasjonen vennligst kontakt:

Kommunikasjonsavdelingen ved Henriette S Langås: henriette.s.langas@hafslund.no / mobil: 93 86 83 60.

Hafslund ASA

Oslo 25. januar 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.