HNA/HNB - Meldepliktig handel

Konserndirektør Venture Tore Schiøtz, har den 24. juni 2009 solgt 2.479 B-aksjer (kurs 66,50) i Hafslund ASA til Granhaug Industrier AS, et selskap eiet av Tore Schiøtz og familie.
 
Granhaug Industrier AS har videre den 24. juni 2009 kjøpt 600 B-aksjer (kurs 67,83 kroner) i Hafslund ASA.
 
Schiøtz eier etter dette, direkte og indirekte, 5.200 A-aksjer og 3.079 B-aksjer i Hafslund ASA.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 24. juni 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner