HNA/HNB - Meldepliktig handel

Primærinnsider og varamedlem (ansatterepresentant) til styret i Hafslund ASA, Per Luneborg har den 8. november solgt 300 B-aksjer til kr. 164,00 per aksje i Hafslund ASA. Per Luneborg eier etter dette, direkte og indirekte, ingen A-aksjer og 25 B-aksjer i Hafslund ASA.
 
Oslo, 9. november 2007

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner