HNA/HNB - Meldepliktig handel

 

Meldepliktig handel av primærinnsidere i Hafslund ASA.

Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet er tilbudt å kjøpe 100 B-aksjer i Hafslund ASA til 20 prosent rabatt av markedskurs.

Følgende primærinnsidere inngikk den 20. juni 2011 avtale om å kjøpe Hafslund B-aksjer og vil etter dette, direkte og indirekte, eie:

Primærinnsider

Antall B-aksjer kjøpt

Beholdning B-aksjer etter kjøp

Beholdning A-aksjer

Christian Berg

100

15656

3000

Morten J. Hansen

100

277

0

Tyra Marie Hetland

100

100

0

Gøril Nordskag Johnsen

100

3202

0

Lars Ove Johansen

100

100

0

Per Luneborg

100

277

0

Per Kristian Olsen

100

10856

1000

Karen Onsager

100

427

0

Per Orfjell

100

252

0

Tove Pettersen

100

4256

0

Jan Presttun

100

3056

0

Finn Bjørn Ruyter

100

100

5000

Heine Rønningen

100

156

3300

Tore Schiøtz

100

3229

6200

Arvid Birger Smith

100

3056

0

Kari Ekelund Thørud

100

427

0

Ketil Wang

100

856

0

Hafslund ASA

Oslo, 20. juni 2011

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.