HNA/HNB - Nytt obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et nytt obligasjonslån FRN Hafslund 07/12, ISIN NO 0010359649, HNA67. Første transje av lånet er på 500 millioner kroner. Av dette beløpet er 400 millioner kroner solgt i markedet, mens 100 millioner kroner inngår i Hafslunds egenbeholdning. Innbetalingsdato er 20. mars 2007.
 
Lånet er tilrettelagt av Handelsbanken Capital Markets.
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 16. mars 2007.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.