HNA/HNB - Nytt obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et nytt obligasjonslån FRN Hafslund 2005/2007 ISIN NO 001 028776.6. Første transje av lånet er på NOK 500 millioner. Av dette beløpet er NOK 300 millioner solgt i markedet, mens NOK 200 millioner inngår i Hafslunds egenbeholdning. Innbetalingsdato er 17. oktober 2005.
 
Lånet er tilrettelagt av DnB NOR Markets.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 14. oktober 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.