HNA/HNB - Potensielt salg av opptil 18 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA

Oslo, 24 november 2009: Hafslund ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Hafslund Venture AS ("Hafslund"), engasjert Carnegie ASA til å undersøke muligheten for å selge inntil 18 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC"), tilsvarende ca 2,7 prosent av utestående aksjer, gjennom en bookbuilding-prosess ("Annenhåndssalget"). Hafslund eier pr i dag ca 14,2 prosent av aksjene i REC og vil således eie minimum ca 11,5% etter Annenhåndssalget.
 
Bookbuilding-prosessen vil starte i dag kl. 17.30 CET.
 
Hafslund forbeholder seg retten til etter eget skjønn å selge færre aksjer eller ingen aksjer, avhengig av pris og etterspørsel for aksjene gjennom bookbuilding-perioden.
 
Hafslund har påtatt seg ikke å selge eller på annen måte disponere over aksjer i REC som ikke selges i Annenhåndssalget inntil offentliggjøring av RECs resultater for 4. kvartal 2009.
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Carnegie ASA: +47 22 00 93 40
 
Kontaktinformasjon:
 
Christian Berg
CEO, Hafslund ASA
Tel: +47 917 46 910
 
Konserndirektør Venture i Hafslund, Tore Schiøtz, er medlem av styret i Renewable Energy Corporation ASA (REC).

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner