HNA/HNB - Potensielt salg av opptil 26 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA

Oslo, 10 mai 2010: Hafslund ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Hafslund Venture AS ("Hafslund"), engasjert DnB NOR Markets og SEB Enskilda AS ("Tilretteleggerne") til å undersøke muligheten for å selge inntil 26 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC"), tilsvarende ca 3,9 prosent av utestående REC aksjer. Det potensielle salget skal skje gjennom en bookbuilding-prosess. Hafslund eier pr i dag ca 11,5 prosent av aksjene i REC og vil således eie minimum ca 7,6 prosent etter transaksjonen.

 

Salgsprovenyet vil bli benyttet til å utøve Hafslunds tegningsretter og tegne nye aksjer i fortrinnsrettemisjonen i REC. Etter fortrinnsrettemisjonen vil Hafslund eie ca 8,9 prosent av aksjene i REC.

 

Bookbuilding-prosessen vil starte i dag kl. 17.30 CET og vil bli lukket basert på Tilretteleggernes vurdering.

 

Hafslund forbeholder seg retten til etter eget skjønn å selge færre aksjer eller ingen aksjer, avhengig av pris og etterspørsel for aksjene i bookbuildingen.

 

Kontaktinformasjon Hafslund ASA:

Christian Berg, konsernsjef, mobil +47 917 46 910

 

Konserndirektør Venture i Hafslund, Tore Schiøtz, er medlem av styret i REC.

 

Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikt i henhold til Verdipapirhandelloven § 5-12.