HNA/HNB - Resultat 4. kvartal 2004

Hovedpunkter i 4. kvartal 2004
  • EBITDA er mer enn doblet sammenlignet med 4. kvartal 2003.
  • Historisk høye resultater i kraftproduksjon og nettvirksomheten.
  • Strømsalg og sikkerhet med en forbedring i EBITDA på 54 millioner.
Hovedpunkter 2004
  • Resultatfremgang for samtlige resultatenheter sammenlignet med 2003.
  • Kontantstrøm til betjening av lån og utbytte på 1 174 millioner.
  • Utbytte foreslått på 1,25 kroner per aksje.
 
Sammendrag av nøkkeltall
 


4 kvartal
 
Året
2003
2004
Resultat - millioner kroner
2004
2003
2 312
2 309
Driftsinntekter
8 270
9 300
268
574
EBITDA
2 053
1 810
(13)
428
Driftsresultat
1 192
850
(70)
296
Resultat før skatt
693
259
(24)
203
Resultat etter skatt
353
202
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalforhold - millioner kroner
 
 
20 609
19 059
Totalkapital
19 059
20 609
5 856
5 977
Egenkapital
5 977
5 856
28 %
31 %
Egenkapitalandel (%)
31 %
28 %
11 326
10 341
Netto rentebærende gjeld
10 341
11 326
 
 
 
 
 
 
 
Kroner per aksje
 
 
-0,1
1,0
Resultat
1,7
1,0
1,2
1,8
Kontantstrøm
6,2
5,9
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkeltall
 
 
600
752
Kraftproduksjon Norge (GWh)
2 895
2 655
3 287
3 332
Strømsalg (GWh)
10 985
11 454
 
 
Det vises for øvrig til vedlagte aksjonærrapport for ytterligere kommentarer og nøkkeltall.
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker