HNA/HNB - Resultat 4. kvartal 2009

Hovedpunkter i 4. kvartal 2009 (eksklusive resultateffekter REC)

  • Driftsresultat på 348 mill (- 34 mill). Fjorårets resultat belastet med store verdireduksjoner på aksjer og derivater. 
  • Positiv utvikling innenfor nettvirksomheten.
  • Fjernvarmeproduksjon opp 15 prosent. 
  • Resultatet påvirket av lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret.
  • Kapitalfrigjøring på 631 mill fra nedsalg av aksjer i REC. 
  • Investeringer på 1,6 mrd i løpet av 2009. 
  •  Styret foreslår et utbytte på 2,25 kroner per aksje for 2009 (2,25 kroner). 

 

For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte aksjonærrapport. Du kan også kontakte:

 

Konserndirektør for Økonomi og Finans, Gunnar Gjørtz

Mobil: +47 92 21 72 00

E-post: gunnar.gjortz@hafslund.no

 

Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Karen Onsager

Mobil: +47 92 08 70 07

E-post: karen.onsager@hafslund.no

 

Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen

Mobil: +47 90 828 577

E-post: mjh@hafslund.no

 

 

Hafslund ASA

Oslo, 3. februar 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker