HNA/HNB - Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007

Hafslund - hovedpunkter i 4. kvartal 2007
  • Resultat etter skatt på 13 338 mill (11 650 mill) - REC utgjør 12 199 mill (10 635 mill).
  • Driftsresultat eks REC på 1 906 mill (2 105 mill) - en nedgang på 9 prosent.
  • Lavere kraftpriser store deler av året gav 495 mill i lavere resultatbidrag for kraftproduksjon relativt til fjoråret.
  • Egenkapitalavkastning eksklusive REC på 16,1 prosent (16,3 prosent).
  • Styret foreslår et utbytte på 3,00 kroner per aksje (2,75 kroner).
 
For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 8. februar 2008

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker