HNA/HNB – Salg av aksjepost i Cogen AS

 

Hafslund har i dag inngått avtale om salg av aksjene i Cogen AS (45 %) til Arendals Fossekompani ASA. Samlet kapitalfrigjøring for Hafslund er 94,3 millioner kroner, inkludert 27,8 millioner kroner i lån og renter. Hafslund har løpende regnskapsmessig markedsvurdert investeringen og salget ga en gevinst på 3,4 millioner kroner i forhold til markedsverdivurderingen ved utgangen av 2. kvartal 2011.

Hafslund ASA

Oslo, 31. august 2011

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans, Finn Bjørn Ruyter

Telefon: 911 38 199

Finn.bjorn.ruyter@hafslund.no