HNA/HNB – Salg av aksjepost i Cogen AS

 

Hafslund har i dag inngått avtale om salg av aksjene i Cogen AS (45 %) til Arendals Fossekompani ASA. Samlet kapitalfrigjøring for Hafslund er 94,3 millioner kroner, inkludert 27,8 millioner kroner i lån og renter. Hafslund har løpende regnskapsmessig markedsvurdert investeringen og salget ga en gevinst på 3,4 millioner kroner i forhold til markedsverdivurderingen ved utgangen av 2. kvartal 2011.

Hafslund ASA

Oslo, 31. august 2011

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans, Finn Bjørn Ruyter

Telefon: 911 38 199

Finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner