HNA/HNB - Salg av aksjepost i Fesil AS

Hafslund har inngått en avtale med Spencer Trading Inc - Fesil Invest AS / Fesil AS om salg av sin aksjepost i Fesil AS (eierandel 49, 9 %).

 

Salget er betinget av styregodkjenning, finansiering og godkjenning av Konkurransetilsynet.


Gjennomføring er ventet innen utgangen av februar.

 

Hafslund ASA
Oslo, 2. februar 2011

 

 

For ytterligere informasjon:


Konserndirektør Økonomi og Finans, Finn Bjørn Ruyter
Telefon: 911 38 199
finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.