HNA/HNB - Tilbakekjøp av sertifikater og emisjon av nytt sertifikatlån

Hafslund ASA har den 3. april 2008 kjøpt NOK 105 millioner i 5,60 % Hafslund cert. 20.05.08, ISIN NO 001 038407.6, HNA70. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 395 millioner.
 
Hafslund ASA har den 3. april 2008 emittert et nytt sertifikatlån på NOK100 millioner med forfall 8. september 2008, kupong 6,46 %.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 3. april 2008.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner