HNA/HNB - Valg av ansatterepresentanter til styret i Hafslund ASA

Det er gjennomført valg av ansattrepresentanter til styret i Hafslund ASA. Per Orfjell, Per Luneborg og Tyra Marie Hetland ble den 9. november 2010 gjenvalgt for en ny toårs periode.

 

Styret i Hafslund ASA består etter dette av:

 

Birger Magnus, styreleder
Hanne Harlem, nestleder
Ole Ertvaag
Kristin Bjella
Hans Kristian Rød
Susanne Jonsson
Maria Moræus Hanssen
Per Orfjell (ansatterepresentant)
Per Luneborg (ansatterepresentant)
Tyra Marie Hetland (ansatterepresentant)

 

 

Hafslund ASA
Oslo, 12. november 2010

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner