HNA/HNB - Volum og priser i desember 2009Hafslund oppnådde følgende volum og priser i desember:

  

Desember 2009

Desember 2008

 

 

 

Kraftproduksjon

 

 

Produksjonsvolum (GWh)

246

259

Kraftpris (øre/kWh)

31,5

40,0

 

 

 

Fjernvarme

 

 

Produksjonsvolum (GWh)

235

198

Fjernvarmepris (øre/kWh)

59,9

68,2

 

 

 

Strømsalg

 

 

Solgt volum (GWh)

1 622

1 501

 

 

Hafslund ASA

Oslo, 7. januar 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner